top of page

Projekt „Helland Baltic OÜ digitaliseerimise teekaart” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust


Projekti lühikokkuvõte:

Projekti raames koostatakse ettevõttele digitaliseerimise teekaart, et suurendada ettevõtte teadlikkust oma digitaliseerituse hetkeolukorrast ning tõsta parendustegevuste abil oma toodete ja teenuste lisandväärtust.


Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on suurendada ettevõtte teadlikkust oma digitaliseerituse hetkeolukorrast ning tõsta parendustegevuste abil oma toodete ja teenuste lisandväärtust. Ettevõtte eesmärk on leida lahendusi, kuidas saaks tootmist rohkem automatiseerida ja digitaliseerida, et olla innovaatiline ettevõte oma valdkonnas, kasvatada tootmismahtu ning suurendada efektiivsust.

Projekti raames koostatakse ettevõttele digitaliseerimise teekaart koos seletuskirjaga, mis on ettevõtja strateegiline dokument, millega antakse hinnang ettevõtja digitaliseerimisele, kitsakohtade likvideerimiseks vajalikele investeeringutele, nende tasuvusele ja ajakavale ning mõjule ettevõtja majandustulemustele. Lisaks sisaldab digitaliseerimise teekaart järgmise 3 aasta tegevuskava digitaliseerimise elluviimiseks.

Toetuse summa (EUR): 12 740

--------------

 

The project "Helland Baltic OÜ digitalization roadmap" received support from the European Regional Development Fund


Summary of the project:

As part of the project, a digitalization roadmap is prepared for the company in order to increase the company's awareness of the current situation of its digitalization level and to increase the added value of its products and services through improvement activities.


Objective and result of the project:

The aim of the project is to increase the company's awareness of the current situation of its digitalization level and to increase the added value of its products and services through improvement activities. The company's goal is to find solutions to automate and digitize production in order to be an innovative company in its field, increase production volume and increase efficiency.

As part of the project, a digitalization road map is prepared for the company with an explanatory letter, which is a strategic document of the company and provides an assessment of the company's digitalization, the investments needed to eliminate bottlenecks, their profitability and schedule, and the impact on the company's economic results. In addition, the digitalization roadmap contains an action plan for the next 3 years to implement digitalization.

Grant amount (EUR): 12 740

bottom of page